Każdy autobus kosztuje, a nasz oszczędza.

Wiele czynników towarzyszących eksploatacji autobusu generuje koszty. Nawet jeśli nie jesteś w stanie kontrolować wszystkich kosztów, możesz mimo to podjąć kilka działań, aby jazda Twoim autobusem Mercedes-Benz była oszczędniejsza: Można sobie zapewnić aktywny wpływ na ponad jedną trzecią kosztów. W rozdziałach poświęconych inwestowaniu, zużyciu, przeglądom i wartości rezydualnej pokażemy Ci, w czym tkwią ekonomiczne zalety naszych autobusów i usług.