Inwestycja Zużycie Naprawa & przegląd Wartość rezydualna

Każdy autobus kosztuje, a nasz oszczędza.

Wiele czynników towarzyszących eksploatacji autobusu generuje koszty. Na ponad jedną trzecią z nich możemy mieć wpływ.

Pokażemy Ci tu, co możemy Ci zaoferować w zakresie inwestycji, zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, napraw i przeglądów, aby koszty te utrzymać na możliwie jak najniższym poziomie.

Informacje na ten temat znajdziesz w naszych materiałach wideo i informacjach szczegółowych zawartych w odpowiednich rozdziałach niniejszej prezentacji WebSpecial.